About | Feedback | Werkgelegenheid | Help | Tags
Het project

Stylesquare is een plaats waar informatie verzameld wordt over design en stijl. Met Stylesquare is het mogelijk Producten, Bedrijven, Designers, Voorwerpen en Projecten die met Style en Design te maken hebben, te zoeken en aan te bieden.

Het idee van Stylesquare is ontstaan door de verschillende raadgevingen, meningen en aansporingen die we gekregen hebben sinds het bestaan van Styled IN ITALY, en zodoende zijn wij op zoek gegaan naar een interactiemethode dat verschilt van de reeds gebruikte methode.

Het idee was een systeem te vinden dat makkelijk in gebruik is, dat de mogelijkheid informatie te zoeken verenigt met de mogelijkheid tot publiceren, waar je een mening of stem kunt geven en dat tevens gemakkelijk te vertalen is, en daardoor dus uitgebreid kan worden in andere talen. Met een bekende Amerikaanse startup in gedachten, hebben wij geprobeerd het idee aan onze verlangens aan te passen, met het voornaamste doel een ruimte voor de designwereld te creëren waar het mogelijk is informatie te zoeken betreffende personen, projecten, bedrijven en relatieverbanden waarmee deze wereld verbonden is.

Het tot nu toe verrichte werk was erg intens, maar zeker niet te vergelijken met wat er in de komende maanden nog gebeuren moet, om Stylesquare dichtbij het beginidee te brengen.

De gegevens

De gegevens die we gebruikt hebben om Stylesquare te starten, zijn gegevens die in de afgelopen jaren met Styled IN ITALY verzameld zijn. Dit heeft een goede informatiebasis geleverd dat uitgebreid is met behulp van automatische zoeksystemen, maar ook door onze inspanning en die van vele personen die ons helpen Stylesquare te laten groeien.

Een zeer waardevolle hulp hebben wij ontvangen van vele designers en producenten die zich altijd voor Stylesquare ingezet hebben.

De talen

Stylesquare is gemaakt om meertalig te zijn. In 2008 zijn wij in het Japans, Italiaans en Engels begonnen, in 2009 zal Stylesquare in minstens 10 talen beschikbaar zijn.

Het team

Het Stylesquareteam is klein maar zeer hecht. Kumi, Deborah, Marco en Bruno werken dagelijks om Stylesquare completer en makkelijk in gebruik te maken.

Stylesquare

Stylesquare
c/o Kitaly
P.le Lugano 31
20158
Milano

P.I: 05275250966
mail:

 

English | Italiano | 日本語 | Español | Deutsch | Français | Português | 汉字 | 漢字 | Русский | 한국어 | Nederland | Ελληνικά