About | Feedback | Werkgelegenheid | Help | Tags
Hulp

In deze sectie enkele gegevens voor het gebruik van Stylesquare

Zoeken

Het middelste blokje op de homepage en het blokje boven aan elke pagina maken het mogelijk tussen de gegevens in de database van Stylesquare te zoeken. Nadat men een woord, tag of keyword ingetikt heeft wordt de zoekopdracht door de Searchtoets uitgevoerd.

Entiteit (kaart)

De entiteit is een kaart dat een product, bedrijf, groep of persoon kan identificeren.

Een entiteit bevat de volgende elementen:

  • Naam
  • Afbeeldingen
  • Beschrijving
  • Tags
  • Verbinding met: producten, voorwerpen, projecten, of werkzaamheden
  • Verbinding met: personen, designers, bedrijven of groepen
  • Link naar webbronnen

Stemmen

In Stylesquare kan iedereen zijn eigen bijdrage leveren om aan te geven of de informatie een voorwerp, een product of een designer goed identificeert.

De voornaamste methode om je mening te uiten is door te stemmen. Je kunt op alles stemmen waar het teken "" bijstaat, eenvoudigweg door erop te klikken.

Je kunt JA of NEE stemmen, als je eenmaal gestemd hebt kun je van gedachten veranderen, je stem annuleren of anders stemmen.


Als je eenmaal geklikt hebt wordt het stemvenster gevisualiseerd


Als je voor de eerste keer stemt wordt je gevraagd in te loggen, op dit punt kun je doorgaan met de login door je OpenID in te voeren, of door “Cancel” in te drukken zodat je anoniem blijft.


De stem wordt geregistreerd en de layout wordt al naar gelang de relevantie gewijzigd (In dit voorbeeld komt ICOON op de eerste plaats)


Als je van gedachten verandert, is het mogelijk de stem te annuleren of op iets anders te stemmen, eenvoudigweg door opnieuw op de stemlink te drukken.

Login

Stylesquare heeft besloten gebruik te maken van een standaard authenticiteitmethode, OpenID. Op deze manier is het niet nodig het wachtwoord in de systemen te registreren en kan de gebruiker elke provider die een OpenID service biedt gebruiken, of gebruik maken van een eigen, reeds bestaand OpenID account.

Inloggen

Om in te loggen klik op de link die in de rechter bovenhoek van elke pagina staat, er verschijnt een venster waarmee het mogelijk is een eigen url OpenID in te voeren.
Als je over een OpenID account beschikt, tik hem in en klik op Login.
Als je niet over een account beschikt maar je wilt er wel een creëren, klik op “Klik hier voor de aanmelding...”, met deze link verlaat je tijdelijk de Stylesquare site om te komen bij de site van een partnerprovider waarmee het mogelijk is gratis een OpenID account te creëren.


Loginvenster. Indien je niet over een OpenID account beschikt, klik op “Klik hier voor de aanmelding…”


Pagina gewijd aan Stylesquare op MyOpenID, voor de creatie van een eigen OpenID account. Kies je eigen username, voer de overige gegevens in en klik op "Sign Up"


Als het account eenmaal gecreëerd is, ga je terug naar de vooraf gecompileerde loginpagina met je eigen OpenID.


Klik op "Allow.." om in te loggen en om definitief terug te keren op Stylesquare


Je hebt met succes ingelogd.

Invoegen van Tags en andere elementen

In Stylesquare is het naast stemmen door middel van "" ook mogelijk, behalve de beschrijving, Tags, Linken, Foto’s, Namen, en relatieverbanden tussen entiteiten toe te voegen.

Al naar gelang van het type zijn er verschillende methodes om elementen toe te voegen.
Voor het type:

  • Naam
  • Tag
  • Link
Het is voldoende te klikken op de link [Toevoegen...] die zich normaal gesproken aan de rechterkant van de pagina bevindt.


Om een Tag toe te voegen klik op [Tag Toevoegen] schrijf en klik op de Add-toets.

Het toevoegen van een relatieverband is echter iets moeilijker, behalve de beschrijving van het relatieverband moet ook de entiteit waar het relatieverband over gaat geselecteerd worden. Voor de creatie ervan klik op (Zoek...), vervolgens op de foto van de betreffende entiteit en als het zoekvenster eenmaal verdwenen is schrijf je de relatieverband-tag en klik je op de Toevoegen-toets.


Als je de betreffende entiteit eenmaal hebt gezocht met (Zoek…) en geselecteerd, kun je de relatieverband-tag intikken.

Het is ook mogelijk een beschrijving aan een voorwerp toe te voegen, maar om dit te kunnen doen moet je ingelogd zijn.


Als je ingelogd bent is het mogelijk een beschrijving toe te voegen of te wijzigen, eenvoudigweg door op de beschrijving of de link te klikken.


Behalve de beschrijving, indien aanwezig, is het mogelijk de bron van de tekst in te voeren in het veld "source".

Creatie nieuwe Entiteit

Als een designer, product of bedrijf niet aanwezig is, is het mogelijk deze in te voegen, maar daarvoor moet je ingelogd zijn. Om dit te doen is het mogelijk om op de “Toevoegen”- toets te klikken die zich onder aan elke pagina bevindt, of door op de link te klikken nadat je een zoekopdracht hebt opgegeven zonder resultaat.


Het compleet ingevulde formulier maakt het mogelijk de kaart toe te voegen.


Als je eenmaal alle gevraagde velden ingetikt hebt en bevestigd, word je direct terug gedirigeerd naar de gecreëerde pagina.

 

English | Italiano | 日本語 | Español | Deutsch | Français | Português | 汉字 | 漢字 | Русский | 한국어 | Nederland | Ελληνικά